Gratis verzending op alle machines

Garantie

30 dagen garantie

Als u niet tevreden bent met de aankoop van uw Woodland Mills product, kunt u het in de originele verpakking terugsturen voor terugbetaling. Retourzendingen moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden en de verzendkosten van en naar de klant worden niet vergoed. Gebruikte accessoires kunnen niet worden geretourneerd voor terugbetaling. Er is een limiet van één retourzending per klant.

Garantie

Product Model/Klasse Lengte van de garantie Ingangsdatum

Houtversnipperaars

WC-serie

3 jaar

Datum schip

Bomenzaag

HM-serie

2 jaar

Datum schip

zaagmachine Aanhangwagens

Woodlander, Bushlander-serie

2 jaar

Datum schip

stobbenfrees

WG-serie

2 jaar

Datum schip

ATV aanhangwagens

Multilander

2 jaar

Datum schip

FP160 zaagkloofmachine

000FP160

2 jaar

Datum schip

zaagbandenslijper

0001565

1 jaar

Datum schip

tandenzetter

0002130

1 jaar

Datum schip

Hulpstukken en accessoires

Diverse

1 jaar

Datum schip

OPMERKING: Garanties zijn niet overdraagbaar en gelden alleen voor de oorspronkelijke koper.

Remedy

De remedie voor deze garantie is dat Woodland Mills naar eigen goeddunken vervangende onderdelen zal leveren aan de oorspronkelijke koper. Dit is een garantie voor alleen onderdelen en sluit arbeid en/of andere kosten in verband met het vervangen van onderdelen uit. Woodland Mills behoudt zich het recht voor om materialen, onderdelen, modellen of producten stop te zetten of te wijzigen, of om vervangingen aan te brengen. Woodland Mills verzendt vervangende onderdelen via een koerier. Express verzendopties kunnen beschikbaar zijn in bepaalde regio's en tegen extra kosten voor de klant. Foto's, video's, of het retourneren van defecte onderdelen naar Woodland Mills kan nodig zijn voor de juiste oorzaak en vervanging. Wanneer defecte onderdelen moeten worden geretourneerd, zal een vooraf betaald verzendlabel aan de klant worden verstrekt.

Garantiebeperkingen

Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage, commercieel of huurgebruik, after-market aanpassingen of schade die ontstaat door nalatigheid, verkeerd gebruik, of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bedienings- en onderhoudsinstructies, of het beoogde gebruik van het product. Woodland Mills wijst aansprakelijkheid af voor ongevallen, letsel of schade aan de apparatuur of persoonlijke eigendommen veroorzaakt door de apparatuur wanneer deze is uitgerust met niet-goedgekeurde onderdelen, uitgerust met onderdelen voor niet-goedgekeurde doeleinden of op enige andere wijze is aangepast. Woodland Mills zal naar eigen goeddunken de uiteindelijke beslissing nemen met betrekking tot het in aanmerking komen voor garantie.

Disclaimer

Woodland Mills wijst aansprakelijkheid af voor enige impliciete garanties, inclusief impliciete garanties van 'verkoopbaarheid' en 'geschiktheid voor een specifiek doel' na de looptijd van deze Garantie.

Garantie Onderdelen

Woodland Mills doet zijn best om alle onderdelen op voorraad te hebben, maar in zeldzame gevallen kan het nodig zijn om onderdelen te bestellen en zal de klant op de hoogte worden gebracht bij aankomst van de benodigde onderdelen. Woodland Mills is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het niet beschikbaar zijn van onderdelen.

Garantie-uitsluitingen

Slijtageonderdelen zoals, maar niet beperkt tot, riemen, lagers, zaagbanden, bodemplaten, zaagbandgeleidingsblokken, kettingzaagkettingen, kettingzaagstangen, slijptanden en banden zijn uitgesloten van deze garantie. Motoren vallen niet onder de Woodland Mills garantie.

Ontwerpwijzigingen

De garantiegever behoudt zich het recht voor het ontwerp van zijn producten van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de verplichting overeenkomstige wijzigingen aan te brengen in of aan zijn eerder vervaardigde producten.

Gevolgschade

Woodland Mills is niet aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade, ongevallen, letsel, schade, of uitgaven, direct of indirect voortvloeiend uit het product, of een dergelijke vordering is gebaseerd op contractbreuk, inbreuk op garantie, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, wijst Woodland Mills specifiek elke schadevergoeding af met betrekking tot (i) gederfde winst, zaken, inkomsten, of goodwill; (ii) elke uitgave of verlies voor arbeid, leveringen, vervangende machines of huur; of (iii) elke andere vorm van schade aan eigendommen of economisch verlies.

Motorgarantie

Motoren worden gedekt door de fabrikant van de motor en vallen onder de garantieperiode die door die fabrikant is opgegeven. Alle motor reparaties, service en vervanging van onderdelen worden niet gedaan door Woodland Mills. De motor of het complete apparaat moet naar uw lokale motordealer worden gebracht om de garantie in behandeling te nemen.